Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

20. mai 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 331 −135
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 500 353 177
  2.1 Nõuded IMFi vastu 220 224 −13
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 280 129 189
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 089 −145
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 399 216
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 399 216
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 199 160 −176
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 319 −176
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 198 841 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 873 361
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 114 740 8 818
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 949 440 8 824
  7.2 Muud väärtpaberid 165 299 −5
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 106 0
9 Muud varad 305 968 −5 406
Varad kokku 8 814 019 3 710
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 590 934 413
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 679 304 −50 518
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 997 812 −81 759
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 678 938 31 128
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 554 113
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 47 782 1 145
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 825 607 43 545
  5.1 Valitsussektor 660 119 39 459
  5.2 Muud kohustused 165 487 4 087
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 437 161 11 817
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 294 −432
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 579 −123
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 579 −123
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 211 0
10 Muud kohustused 321 279 −2 138
11 Ümberhindluskontod 598 893 0
12 Kapital ja reservid 115 977 0
Kohustused kokku 8 814 019 3 710
Annexes
24 May 2022