Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

20.5.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 331 −135
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 500 353 177
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 220 224 −13
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 280 129 189
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 089 −145
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 399 216
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 399 216
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 199 160 −176
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 319 −176
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 198 841 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 873 361
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 114 740 8 818
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 949 440 8 824
  7.2 Muut arvopaperit 165 299 −5
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 106 0
9 Muut saamiset 305 968 −5 406
Vastaavaa yhteensä 8 814 019 3 710
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 590 934 413
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 679 304 −50 518
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 997 812 −81 759
  2.2 Talletusmahdollisuus 678 938 31 128
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 554 113
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 47 782 1 145
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 825 607 43 545
  5.1 Julkisyhteisöt 660 119 39 459
  5.2 Muut 165 487 4 087
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 437 161 11 817
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 294 −432
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 579 −123
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 579 −123
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 211 0
10 Muut velat 321 279 −2 138
11 Arvonmuutostilit 598 893 0
12 Pääoma ja rahastot 115 977 0
Vastattavaa yhteensä 8 814 019 3 710
Annexes
24 May 2022