Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 05 20
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 331 −135
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 500 353 177
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 220 224 −13
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 280 129 189
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 089 −145
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 399 216
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 399 216
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 199 160 −176
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 319 −176
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 198 841 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 873 361
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 114 740 8 818
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 949 440 8 824
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 165 299 −5
8 Valdžios skola eurais 22 106 0
9 Kitas turtas 305 968 −5 406
Visas turtas 8 814 019 3 710
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 590 934 413
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 679 304 −50 518
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 997 812 −81 759
  2.2 Indėlių galimybė 678 938 31 128
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 554 113
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 47 782 1 145
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 825 607 43 545
  5.1 Valdžiai 660 119 39 459
  5.2 Kiti įsipareigojimai 165 487 4 087
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 437 161 11 817
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 294 −432
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 579 −123
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 579 −123
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 211 0
10 Kiti įsipareigojimai 321 279 −2 138
11 Perkainojimo sąskaitos 598 893 0
12 Kapitalas ir rezervai 115 977 0
Visi įsipareigojimai 8 814 019 3 710
Annexes
24 May 2022