Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

20. května 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 331 −135
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 500 353 177
  2.1 Pohledávky za MMF 220 224 −13
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 280 129 189
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 089 −145
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 399 216
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 399 216
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 199 160 −176
  5.1 Hlavní refinanční operace 319 −176
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 198 841 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 873 361
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 114 740 8 818
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 949 440 8 824
  7.2 Ostatní cenné papíry 165 299 −5
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 106 0
9 Ostatní aktiva 305 968 −5 406
Aktiva celkem 8 814 019 3 710
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 590 934 413
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 679 304 −50 518
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 997 812 −81 759
  2.2 Vkladová facilita 678 938 31 128
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 554 113
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 47 782 1 145
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 825 607 43 545
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 660 119 39 459
  5.2 Ostatní závazky 165 487 4 087
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 437 161 11 817
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 294 −432
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 579 −123
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 579 −123
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 211 0
10 Ostatní závazky 321 279 −2 138
11 Účty přecenění 598 893 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 115 977 0
Pasiva celkem 8 814 019 3 710
Annexes
24 May 2022