SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

20. maj 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.331 −135
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 500.353 177
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 220.224 −13
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 280.129 189
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 27.089 −145
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.399 216
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.399 216
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.199.160 −176
  5.1 Primære markedsoperationer 319 −176
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.198.841 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.873 361
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.114.740 8.818
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.949.440 8.824
  7.2 Andre værdipapirer 165.299 −5
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.106 0
9 Andre aktiver 305.968 −5.406
Aktiver i alt 8.814.019 3.710
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.590.934 413
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.679.304 −50.518
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.997.812 −81.759
  2.2 Indlånsfacilitet 678.938 31.128
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.554 113
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 47.782 1.145
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 825.607 43.545
  5.1 Offentlig forvaltning og service 660.119 39.459
  5.2 Andre forpligtelser 165.487 4.087
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 437.161 11.817
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.294 −432
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.579 −123
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.579 −123
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.211 0
10 Andre forpligtelser 321.279 −2.138
11 Revalueringskonti 598.893 0
12 Kapital og reserver 115.977 0
Passiver i alt 8.814.019 3.710
Annexes
24 May 2022