Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

20. maj 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.331 −135
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 500.353 177
  2.1 Terjatve do MDS 220.224 −13
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 280.129 189
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 27.089 −145
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.399 216
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.399 216
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.199.160 −176
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 319 −176
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.198.841 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.873 361
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.114.740 8.818
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.949.440 8.824
  7.2 Drugi vrednostni papirji 165.299 −5
8 Javni dolg v eurih 22.106 0
9 Druga sredstva 305.968 −5.406
Skupaj sredstva 8.814.019 3.710
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.590.934 413
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.679.304 −50.518
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.997.812 −81.759
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 678.938 31.128
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.554 113
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 47.782 1.145
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 825.607 43.545
  5.1 Sektor država 660.119 39.459
  5.2 Druge obveznosti 165.487 4.087
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 437.161 11.817
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.294 −432
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.579 −123
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.579 −123
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.211 0
10 Druge obveznosti 321.279 −2.138
11 Računi prevrednotenja 598.893 0
12 Kapital in rezerve 115.977 0
Skupaj obveznosti 8.814.019 3.710
Annexes
24 May 2022