Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

20 mai 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 331 −135
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 500 353 177
  2.1 Creanțe asupra FMI 220 224 −13
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 280 129 189
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 27 089 −145
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 399 216
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 399 216
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 199 160 −176
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 319 −176
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 198 841 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 29 873 361
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 114 740 8 818
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 949 440 8 824
  7.2 Alte titluri de valoare 165 299 −5
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 106 0
9 Alte active 305 968 −5 406
Total active 8 814 019 3 710
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 590 934 413
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 679 304 −50 518
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 997 812 −81 759
  2.2 Facilitatea de depozit 678 938 31 128
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 554 113
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 47 782 1 145
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 825 607 43 545
  5.1 Administrație publică 660 119 39 459
  5.2 Alte pasive 165 487 4 087
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 437 161 11 817
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 294 −432
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 579 −123
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 579 −123
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 211 0
10 Alte pasive 321 279 −2 138
11 Conturi de reevaluare 598 893 0
12 Capital și rezerve 115 977 0
Total pasive 8 814 019 3 710
Annexes
24 May 2022