Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

6. svibnja 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 466 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 501 138 1 860
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 220 304 67
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 280 834 1 793
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 920 −1 220
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 105 −301
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 105 −301
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 199 392 −169
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 549 −172
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 198 841 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 2 2
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 30 696 2 747
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 092 755 8 777
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 927 793 8 641
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 164 961 136
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 106 0
9 Ostala imovina 309 539 836
Ukupno imovina 8 796 118 12 529
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 589 226 1 744
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 729 111 27 399
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 4 012 798 −9 819
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 713 659 37 243
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 654 −26
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 48 672 6 675
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 747 057 −63 079
  5.1 Opća država 589 646 −56 305
  5.2 Ostale obveze 157 411 −6 774
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 446 091 34 210
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 572 100
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 736 104
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 736 104
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 211 0
10 Ostale obveze 323 575 5 316
11 Računi revalorizacije 598 893 0
12 Kapital i pričuve 115 974 61
Ukupno obveze 8 796 118 12 529
Annexes
10 May 2022