Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

6. mai 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 466 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 501 138 1 860
  2.1 Nõuded IMFi vastu 220 304 67
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 280 834 1 793
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 920 −1 220
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 105 −301
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 105 −301
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 199 392 −169
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 549 −172
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 198 841 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 2 2
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 696 2 747
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 092 755 8 777
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 927 793 8 641
  7.2 Muud väärtpaberid 164 961 136
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 106 0
9 Muud varad 309 539 836
Varad kokku 8 796 118 12 529
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 589 226 1 744
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 729 111 27 399
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 4 012 798 −9 819
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 713 659 37 243
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 654 −26
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 48 672 6 675
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 747 057 −63 079
  5.1 Valitsussektor 589 646 −56 305
  5.2 Muud kohustused 157 411 −6 774
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 446 091 34 210
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 572 100
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 736 104
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 736 104
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 211 0
10 Muud kohustused 323 575 5 316
11 Ümberhindluskontod 598 893 0
12 Kapital ja reservid 115 974 61
Kohustused kokku 8 796 118 12 529
Annexes
10 May 2022