Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

6.5.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 466 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 501 138 1 860
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 220 304 67
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 280 834 1 793
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 920 −1 220
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 105 −301
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 105 −301
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 199 392 −169
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 549 −172
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 198 841 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 2 2
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 696 2 747
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 092 755 8 777
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 927 793 8 641
  7.2 Muut arvopaperit 164 961 136
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 106 0
9 Muut saamiset 309 539 836
Vastaavaa yhteensä 8 796 118 12 529
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 589 226 1 744
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 729 111 27 399
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 4 012 798 −9 819
  2.2 Talletusmahdollisuus 713 659 37 243
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 654 −26
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 48 672 6 675
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 747 057 −63 079
  5.1 Julkisyhteisöt 589 646 −56 305
  5.2 Muut 157 411 −6 774
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 446 091 34 210
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 572 100
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 736 104
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 736 104
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 211 0
10 Muut velat 323 575 5 316
11 Arvonmuutostilit 598 893 0
12 Pääoma ja rahastot 115 974 61
Vastattavaa yhteensä 8 796 118 12 529
Annexes
10 May 2022