Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

6. maj 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.466 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 501.138 1.860
  2.1 Terjatve do MDS 220.304 67
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 280.834 1.793
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.920 −1.220
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.105 −301
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.105 −301
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.199.392 −169
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 549 −172
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.198.841 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 2
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 30.696 2.747
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.092.755 8.777
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.927.793 8.641
  7.2 Drugi vrednostni papirji 164.961 136
8 Javni dolg v eurih 22.106 0
9 Druga sredstva 309.539 836
Skupaj sredstva 8.796.118 12.529
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.589.226 1.744
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.729.111 27.399
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 4.012.798 −9.819
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 713.659 37.243
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.654 −26
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 48.672 6.675
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 747.057 −63.079
  5.1 Sektor država 589.646 −56.305
  5.2 Druge obveznosti 157.411 −6.774
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 446.091 34.210
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.572 100
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.736 104
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.736 104
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.211 0
10 Druge obveznosti 323.575 5.316
11 Računi prevrednotenja 598.893 0
12 Kapital in rezerve 115.974 61
Skupaj obveznosti 8.796.118 12.529
Annexes
10 May 2022