Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 05 06
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 466 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 501 138 1 860
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 220 304 67
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 280 834 1 793
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 920 −1 220
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 105 −301
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 105 −301
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 199 392 −169
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 549 −172
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 198 841 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 2 2
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 696 2 747
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 092 755 8 777
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 927 793 8 641
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 164 961 136
8 Valdžios skola eurais 22 106 0
9 Kitas turtas 309 539 836
Visas turtas 8 796 118 12 529
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 589 226 1 744
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 729 111 27 399
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 4 012 798 −9 819
  2.2 Indėlių galimybė 713 659 37 243
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 654 −26
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 48 672 6 675
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 747 057 −63 079
  5.1 Valdžiai 589 646 −56 305
  5.2 Kiti įsipareigojimai 157 411 −6 774
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 446 091 34 210
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 572 100
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 736 104
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 736 104
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 211 0
10 Kiti įsipareigojimai 323 575 5 316
11 Perkainojimo sąskaitos 598 893 0
12 Kapitalas ir rezervai 115 974 61
Visi įsipareigojimai 8 796 118 12 529
Annexes
10 May 2022