SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

6. maj 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.466 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 501.138 1.860
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 220.304 67
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 280.834 1.793
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.920 −1.220
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.105 −301
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.105 −301
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.199.392 −169
  5.1 Primære markedsoperationer 549 −172
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.198.841 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 2
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.696 2.747
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.092.755 8.777
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.927.793 8.641
  7.2 Andre værdipapirer 164.961 136
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.106 0
9 Andre aktiver 309.539 836
Aktiver i alt 8.796.118 12.529
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.589.226 1.744
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.729.111 27.399
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 4.012.798 −9.819
  2.2 Indlånsfacilitet 713.659 37.243
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.654 −26
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 48.672 6.675
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 747.057 −63.079
  5.1 Offentlig forvaltning og service 589.646 −56.305
  5.2 Andre forpligtelser 157.411 −6.774
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 446.091 34.210
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.572 100
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.736 104
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.736 104
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.211 0
10 Andre forpligtelser 323.575 5.316
11 Revalueringskonti 598.893 0
12 Kapital og reserver 115.974 61
Passiver i alt 8.796.118 12.529
Annexes
10 May 2022