Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

6 mai 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 466 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 501 138 1 860
  2.1 Creanțe asupra FMI 220 304 67
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 280 834 1 793
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 920 −1 220
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 105 −301
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 105 −301
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 199 392 −169
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 549 −172
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 198 841 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 2
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 30 696 2 747
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 092 755 8 777
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 927 793 8 641
  7.2 Alte titluri de valoare 164 961 136
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 106 0
9 Alte active 309 539 836
Total active 8 796 118 12 529
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 589 226 1 744
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 729 111 27 399
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 4 012 798 −9 819
  2.2 Facilitatea de depozit 713 659 37 243
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 654 −26
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 48 672 6 675
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 747 057 −63 079
  5.1 Administrație publică 589 646 −56 305
  5.2 Alte pasive 157 411 −6 774
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 446 091 34 210
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 572 100
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 736 104
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 736 104
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 211 0
10 Alte pasive 323 575 5 316
11 Conturi de reevaluare 598 893 0
12 Capital și rezerve 115 974 61
Total pasive 8 796 118 12 529
Annexes
10 May 2022