Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

6. května 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 466 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 501 138 1 860
  2.1 Pohledávky za MMF 220 304 67
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 280 834 1 793
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 920 −1 220
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 105 −301
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 105 −301
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 199 392 −169
  5.1 Hlavní refinanční operace 549 −172
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 198 841 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 2 2
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 696 2 747
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 092 755 8 777
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 927 793 8 641
  7.2 Ostatní cenné papíry 164 961 136
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 106 0
9 Ostatní aktiva 309 539 836
Aktiva celkem 8 796 118 12 529
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 589 226 1 744
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 729 111 27 399
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 4 012 798 −9 819
  2.2 Vkladová facilita 713 659 37 243
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 654 −26
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 48 672 6 675
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 747 057 −63 079
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 589 646 −56 305
  5.2 Ostatní závazky 157 411 −6 774
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 446 091 34 210
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 572 100
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 736 104
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 736 104
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 211 0
10 Ostatní závazky 323 575 5 316
11 Účty přecenění 598 893 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 115 974 61
Pasiva celkem 8 796 118 12 529
Annexes
10 May 2022