Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

24. rujna 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 514 718 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 475 642 325
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 211 243 316
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 264 400 9
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 590 13
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 688 1 926
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 688 1 926
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 211 343 −441
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 44 −300
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 211 281 −159
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 18 18
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 388 411
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 660 934 27 068
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 478 650 26 422
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 182 284 646
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 142 0
9 Ostala imovina 311 760 −667
Ukupno imovina 8 273 207 28 635
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 504 258 298
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 475 995 −47 084
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 787 785 −153 559
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 686 218 106 476
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 993 −2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 26 174 2 559
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 845 352 53 398
  5.1 Opća država 731 879 60 858
  5.2 Ostale obveze 113 473 −7 460
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 306 224 18 163
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 188 −95
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 463 57
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 463 57
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 174 656 0
10 Ostale obveze 318 916 1 338
11 Računi revalorizacije 497 589 0
12 Kapital i pričuve 109 392 0
Ukupno obveze 8 273 207 28 635
Annexes
28 September 2021