Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

24 septembrie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 514 718 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 475 642 325
  2.1 Creanțe asupra FMI 211 243 316
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 264 400 9
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 27 590 13
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 688 1 926
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 688 1 926
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 211 343 −441
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 44 −300
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 211 281 −159
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 18 18
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 388 411
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 660 934 27 068
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 478 650 26 422
  7.2 Alte titluri de valoare 182 284 646
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 142 0
9 Alte active 311 760 −667
Total active 8 273 207 28 635
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 504 258 298
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 475 995 −47 084
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 787 785 −153 559
  2.2 Facilitatea de depozit 686 218 106 476
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 993 −2
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 26 174 2 559
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 845 352 53 398
  5.1 Administrație publică 731 879 60 858
  5.2 Alte pasive 113 473 −7 460
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 306 224 18 163
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 12 188 −95
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 463 57
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 463 57
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 174 656 0
10 Alte pasive 318 916 1 338
11 Conturi de reevaluare 497 589 0
12 Capital și rezerve 109 392 0
Total pasive 8 273 207 28 635
Annexes
28 September 2021