Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 09 24
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 514 718 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 475 642 325
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 211 243 316
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 264 400 9
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 590 13
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 688 1 926
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 688 1 926
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 211 343 −441
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 44 −300
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 211 281 −159
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 18 18
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 388 411
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 660 934 27 068
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 478 650 26 422
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 182 284 646
8 Valdžios skola eurais 22 142 0
9 Kitas turtas 311 760 −667
Visas turtas 8 273 207 28 635
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 504 258 298
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 475 995 −47 084
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 787 785 −153 559
  2.2 Indėlių galimybė 686 218 106 476
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 993 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 174 2 559
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 845 352 53 398
  5.1 Valdžiai 731 879 60 858
  5.2 Kiti įsipareigojimai 113 473 −7 460
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 306 224 18 163
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 188 −95
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 463 57
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 463 57
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 174 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 318 916 1 338
11 Perkainojimo sąskaitos 497 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 392 0
Visi įsipareigojimai 8 273 207 28 635
Annexes
28 September 2021