Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

24.9.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 514 718 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 475 642 325
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 211 243 316
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 264 400 9
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 590 13
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 688 1 926
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 688 1 926
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 211 343 −441
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 44 −300
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 211 281 −159
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 18 18
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 388 411
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 660 934 27 068
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 478 650 26 422
  7.2 Muut arvopaperit 182 284 646
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 142 0
9 Muut saamiset 311 760 −667
Vastaavaa yhteensä 8 273 207 28 635
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 504 258 298
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 475 995 −47 084
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 787 785 −153 559
  2.2 Talletusmahdollisuus 686 218 106 476
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 993 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 26 174 2 559
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 845 352 53 398
  5.1 Julkisyhteisöt 731 879 60 858
  5.2 Muut 113 473 −7 460
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 306 224 18 163
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 12 188 −95
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 463 57
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 463 57
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 174 656 0
10 Muut velat 318 916 1 338
11 Arvonmuutostilit 497 589 0
12 Pääoma ja rahastot 109 392 0
Vastattavaa yhteensä 8 273 207 28 635
Annexes
28 September 2021