Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

24. září 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 514 718 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 475 642 325
  2.1 Pohledávky za MMF 211 243 316
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 264 400 9
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 590 13
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 688 1 926
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 688 1 926
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 211 343 −441
  5.1 Hlavní refinanční operace 44 −300
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 211 281 −159
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 18 18
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 388 411
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 660 934 27 068
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 478 650 26 422
  7.2 Ostatní cenné papíry 182 284 646
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 142 0
9 Ostatní aktiva 311 760 −667
Aktiva celkem 8 273 207 28 635
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 504 258 298
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 475 995 −47 084
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 787 785 −153 559
  2.2 Vkladová facilita 686 218 106 476
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 993 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 26 174 2 559
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 845 352 53 398
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 731 879 60 858
  5.2 Ostatní závazky 113 473 −7 460
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 306 224 18 163
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 12 188 −95
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 463 57
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 2 463 57
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 174 656 0
10 Ostatní závazky 318 916 1 338
11 Účty přecenění 497 589 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 392 0
Pasiva celkem 8 273 207 28 635
Annexes
28 September 2021