Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

24. september 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 514 718 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 475 642 325
  2.1 Nõuded IMFi vastu 211 243 316
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 264 400 9
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 590 13
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 688 1 926
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 688 1 926
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 211 343 −441
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 44 −300
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 211 281 −159
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 18 18
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 388 411
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 660 934 27 068
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 478 650 26 422
  7.2 Muud väärtpaberid 182 284 646
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 142 0
9 Muud varad 311 760 −667
Varad kokku 8 273 207 28 635
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 504 258 298
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 475 995 −47 084
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 787 785 −153 559
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 686 218 106 476
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 993 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 26 174 2 559
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 845 352 53 398
  5.1 Valitsussektor 731 879 60 858
  5.2 Muud kohustused 113 473 −7 460
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 306 224 18 163
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 12 188 −95
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 463 57
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 463 57
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 174 656 0
10 Muud kohustused 318 916 1 338
11 Ümberhindluskontod 497 589 0
12 Kapital ja reservid 109 392 0
Kohustused kokku 8 273 207 28 635
Annexes
28 September 2021