SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

24. september 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 514.718 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 475.642 325
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 211.243 316
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 264.400 9
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 27.590 13
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.688 1.926
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.688 1.926
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.211.343 −441
  5.1 Primære markedsoperationer 44 −300
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.211.281 −159
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 18 18
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.388 411
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.660.934 27.068
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.478.650 26.422
  7.2 Andre værdipapirer 182.284 646
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.142 0
9 Andre aktiver 311.760 −667
Aktiver i alt 8.273.207 28.635
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.504.258 298
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.475.995 −47.084
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.787.785 −153.559
  2.2 Indlånsfacilitet 686.218 106.476
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.993 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 26.174 2.559
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 845.352 53.398
  5.1 Offentlig forvaltning og service 731.879 60.858
  5.2 Andre forpligtelser 113.473 −7.460
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 306.224 18.163
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 12.188 −95
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.463 57
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.463 57
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 174.656 0
10 Andre forpligtelser 318.916 1.338
11 Revalueringskonti 497.589 0
12 Kapital og reserver 109.392 0
Passiver i alt 8.273.207 28.635
Annexes
28 September 2021