Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

9. srpnja 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 514 693 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 355 092 576
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 87 065 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 268 027 576
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 789 −813
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 702 −2 399
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 702 −2 399
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 216 820 −430
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 72 −13
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 216 748 −407
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −10
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 32 927 −2 138
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 438 509 24 053
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 252 282 24 049
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 186 227 5
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 142 0
9 Ostala imovina 310 876 −108
Ukupno imovina 7 926 550 18 742
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 488 711 4 217
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 464 950 23 156
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 671 498 18 328
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 791 648 4 818
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 804 11
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 18 125 −4 197
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 693 527 −19 081
  5.1 Opća država 600 162 −15 822
  5.2 Ostale obveze 93 365 −3 259
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 278 540 13 999
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 282 −95
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 687 −15
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 687 −15
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 795 0
10 Ostale obveze 306 872 761
11 Računi revalorizacije 497 589 0
12 Kapital i pričuve 109 471 −2
Ukupno obveze 7 926 550 18 742
Annexes
13 July 2021