Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

9. julij 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 514.693 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 355.092 576
  2.1 Terjatve do MDS 87.065 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 268.027 576
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.789 −813
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.702 −2.399
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.702 −2.399
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.216.820 −430
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 72 −13
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.216.748 −407
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −10
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.927 −2.138
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.438.509 24.053
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.252.282 24.049
  7.2 Drugi vrednostni papirji 186.227 5
8 Javni dolg v eurih 22.142 0
9 Druga sredstva 310.876 −108
Skupaj sredstva 7.926.550 18.742
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.488.711 4.217
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.464.950 23.156
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.671.498 18.328
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 791.648 4.818
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.804 11
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 18.125 −4.197
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 693.527 −19.081
  5.1 Sektor država 600.162 −15.822
  5.2 Druge obveznosti 93.365 −3.259
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 278.540 13.999
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.282 −95
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.687 −15
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.687 −15
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.795 0
10 Druge obveznosti 306.872 761
11 Računi prevrednotenja 497.589 0
12 Kapital in rezerve 109.471 −2
Skupaj obveznosti 7.926.550 18.742
Annexes
13 July 2021