SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

9. juli 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 514.693 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 355.092 576
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 87.065 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 268.027 576
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.789 −813
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.702 −2.399
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.702 −2.399
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.216.820 −430
  5.1 Primære markedsoperationer 72 −13
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.216.748 −407
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −10
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.927 −2.138
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.438.509 24.053
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.252.282 24.049
  7.2 Andre værdipapirer 186.227 5
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.142 0
9 Andre aktiver 310.876 −108
Aktiver i alt 7.926.550 18.742
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.488.711 4.217
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.464.950 23.156
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.671.498 18.328
  2.2 Indlånsfacilitet 791.648 4.818
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.804 11
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 18.125 −4.197
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 693.527 −19.081
  5.1 Offentlig forvaltning og service 600.162 −15.822
  5.2 Andre forpligtelser 93.365 −3.259
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 278.540 13.999
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.282 −95
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.687 −15
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.687 −15
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.795 0
10 Andre forpligtelser 306.872 761
11 Revalueringskonti 497.589 0
12 Kapital og reserver 109.471 −2
Passiver i alt 7.926.550 18.742
Annexes
13 July 2021