Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 07 09
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 514 693 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 355 092 576
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 87 065 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 268 027 576
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 789 −813
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 702 −2 399
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 702 −2 399
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 216 820 −430
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 72 −13
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 216 748 −407
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −10
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 927 −2 138
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 438 509 24 053
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 252 282 24 049
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 186 227 5
8 Valdžios skola eurais 22 142 0
9 Kitas turtas 310 876 −108
Visas turtas 7 926 550 18 742
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 488 711 4 217
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 464 950 23 156
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 671 498 18 328
  2.2 Indėlių galimybė 791 648 4 818
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 804 11
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 18 125 −4 197
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 693 527 −19 081
  5.1 Valdžiai 600 162 −15 822
  5.2 Kiti įsipareigojimai 93 365 −3 259
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 278 540 13 999
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 282 −95
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 687 −15
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 687 −15
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 795 0
10 Kiti įsipareigojimai 306 872 761
11 Perkainojimo sąskaitos 497 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 471 −2
Visi įsipareigojimai 7 926 550 18 742
Annexes
13 July 2021