Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

9. července 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 514 693 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 355 092 576
  2.1 Pohledávky za MMF 87 065 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 268 027 576
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 789 −813
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 702 −2 399
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 702 −2 399
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 216 820 −430
  5.1 Hlavní refinanční operace 72 −13
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 216 748 −407
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −10
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 927 −2 138
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 438 509 24 053
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 252 282 24 049
  7.2 Ostatní cenné papíry 186 227 5
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 142 0
9 Ostatní aktiva 310 876 −108
Aktiva celkem 7 926 550 18 742
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 488 711 4 217
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 464 950 23 156
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 671 498 18 328
  2.2 Vkladová facilita 791 648 4 818
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 804 11
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 18 125 −4 197
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 693 527 −19 081
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 600 162 −15 822
  5.2 Ostatní závazky 93 365 −3 259
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 278 540 13 999
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 282 −95
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 687 −15
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 2 687 −15
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 795 0
10 Ostatní závazky 306 872 761
11 Účty přecenění 497 589 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 471 −2
Pasiva celkem 7 926 550 18 742
Annexes
13 July 2021