Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

9. juuli 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 514 693 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 355 092 576
  2.1 Nõuded IMFi vastu 87 065 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 268 027 576
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 789 −813
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 702 −2 399
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 702 −2 399
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 216 820 −430
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 72 −13
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 216 748 −407
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −10
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 927 −2 138
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 438 509 24 053
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 252 282 24 049
  7.2 Muud väärtpaberid 186 227 5
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 142 0
9 Muud varad 310 876 −108
Varad kokku 7 926 550 18 742
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 488 711 4 217
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 464 950 23 156
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 671 498 18 328
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 791 648 4 818
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 804 11
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 18 125 −4 197
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 693 527 −19 081
  5.1 Valitsussektor 600 162 −15 822
  5.2 Muud kohustused 93 365 −3 259
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 278 540 13 999
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 282 −95
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 687 −15
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 687 −15
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 795 0
10 Muud kohustused 306 872 761
11 Ümberhindluskontod 497 589 0
12 Kapital ja reservid 109 471 −2
Kohustused kokku 7 926 550 18 742
Annexes
13 July 2021