Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

9 iulie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 514 693 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 355 092 576
  2.1 Creanțe asupra FMI 87 065 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 268 027 576
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 789 −813
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 702 −2 399
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 702 −2 399
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 216 820 −430
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 72 −13
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 216 748 −407
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −10
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 32 927 −2 138
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 438 509 24 053
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 252 282 24 049
  7.2 Alte titluri de valoare 186 227 5
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 142 0
9 Alte active 310 876 −108
Total active 7 926 550 18 742
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 488 711 4 217
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 464 950 23 156
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 671 498 18 328
  2.2 Facilitatea de depozit 791 648 4 818
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 804 11
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 18 125 −4 197
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 693 527 −19 081
  5.1 Administrație publică 600 162 −15 822
  5.2 Alte pasive 93 365 −3 259
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 278 540 13 999
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 282 −95
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 687 −15
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 687 −15
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 795 0
10 Alte pasive 306 872 761
11 Conturi de reevaluare 497 589 0
12 Capital și rezerve 109 471 −2
Total pasive 7 926 550 18 742
Annexes
13 July 2021