Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

9.7.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 514 693 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 355 092 576
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 87 065 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 268 027 576
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 789 −813
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 702 −2 399
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 702 −2 399
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 216 820 −430
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 72 −13
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 216 748 −407
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −10
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 927 −2 138
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 438 509 24 053
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 252 282 24 049
  7.2 Muut arvopaperit 186 227 5
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 142 0
9 Muut saamiset 310 876 −108
Vastaavaa yhteensä 7 926 550 18 742
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 488 711 4 217
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 464 950 23 156
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 671 498 18 328
  2.2 Talletusmahdollisuus 791 648 4 818
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 804 11
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 18 125 −4 197
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 693 527 −19 081
  5.1 Julkisyhteisöt 600 162 −15 822
  5.2 Muut 93 365 −3 259
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 278 540 13 999
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 282 −95
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 687 −15
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 687 −15
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 795 0
10 Muut velat 306 872 761
11 Arvonmuutostilit 497 589 0
12 Pääoma ja rahastot 109 471 −2
Vastattavaa yhteensä 7 926 550 18 742
Annexes
13 July 2021