Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

4. lipnja 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 499 159 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 354 196 329
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 86 513 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 683 329
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 713 921
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 305 −905
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 305 −905
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 107 204 −176
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 197 −179
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 107 004 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 3 3
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 28 414 −965
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 327 042 24 181
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 140 463 23 974
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 186 578 207
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 646 0
9 Ostala imovina 304 458 −877
Ukupno imovina 7 680 137 22 507
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 472 950 3 519
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 350 112 85 739
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 611 827 108 078
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 736 555 −22 343
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 731 5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 25 752 6 009
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 656 856 −60 918
  5.1 Opća država 565 549 −62 121
  5.2 Ostale obveze 91 308 1 203
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 211 522 −7 904
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 991 440
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 147 19
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 147 19
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 176 0
10 Ostale obveze 298 685 −3 666
11 Računi revalorizacije 485 434 0
12 Kapital i pričuve 109 512 −730
Ukupno obveze 7 680 137 22 507
Annexes
8 June 2021