Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 06 04
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 499 159 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 354 196 329
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 513 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 683 329
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 713 921
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 305 −905
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 305 −905
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 107 204 −176
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 197 −179
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 107 004 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 3 3
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 414 −965
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 327 042 24 181
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 140 463 23 974
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 186 578 207
8 Valdžios skola eurais 22 646 0
9 Kitas turtas 304 458 −877
Visas turtas 7 680 137 22 507
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 472 950 3 519
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 350 112 85 739
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 611 827 108 078
  2.2 Indėlių galimybė 736 555 −22 343
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 731 5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 25 752 6 009
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 656 856 −60 918
  5.1 Valdžiai 565 549 −62 121
  5.2 Kiti įsipareigojimai 91 308 1 203
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 211 522 −7 904
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 991 440
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 147 19
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 147 19
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 176 0
10 Kiti įsipareigojimai 298 685 −3 666
11 Perkainojimo sąskaitos 485 434 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 512 −730
Visi įsipareigojimai 7 680 137 22 507
Annexes
8 June 2021