Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

4. juuni 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 499 159 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 354 196 329
  2.1 Nõuded IMFi vastu 86 513 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 683 329
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 713 921
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 305 −905
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 305 −905
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 107 204 −176
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 197 −179
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 107 004 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 3 3
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 414 −965
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 327 042 24 181
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 140 463 23 974
  7.2 Muud väärtpaberid 186 578 207
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 646 0
9 Muud varad 304 458 −877
Varad kokku 7 680 137 22 507
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 472 950 3 519
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 350 112 85 739
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 611 827 108 078
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 736 555 −22 343
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 731 5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 25 752 6 009
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 656 856 −60 918
  5.1 Valitsussektor 565 549 −62 121
  5.2 Muud kohustused 91 308 1 203
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 211 522 −7 904
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 991 440
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 147 19
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 147 19
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 176 0
10 Muud kohustused 298 685 −3 666
11 Ümberhindluskontod 485 434 0
12 Kapital ja reservid 109 512 −730
Kohustused kokku 7 680 137 22 507
Annexes
8 June 2021