Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

4 iunie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 499 159 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 354 196 329
  2.1 Creanțe asupra FMI 86 513 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 683 329
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 713 921
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 305 −905
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 305 −905
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 107 204 −176
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 197 −179
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 107 004 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 3
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 28 414 −965
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 327 042 24 181
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 140 463 23 974
  7.2 Alte titluri de valoare 186 578 207
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 646 0
9 Alte active 304 458 −877
Total active 7 680 137 22 507
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 472 950 3 519
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 350 112 85 739
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 611 827 108 078
  2.2 Facilitatea de depozit 736 555 −22 343
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 731 5
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 25 752 6 009
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 656 856 −60 918
  5.1 Administrație publică 565 549 −62 121
  5.2 Alte pasive 91 308 1 203
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 211 522 −7 904
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 991 440
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 147 19
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 147 19
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 176 0
10 Alte pasive 298 685 −3 666
11 Conturi de reevaluare 485 434 0
12 Capital și rezerve 109 512 −730
Total pasive 7 680 137 22 507
Annexes
8 June 2021