Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

4. června 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 499 159 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 354 196 329
  2.1 Pohledávky za MMF 86 513 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 683 329
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 713 921
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 305 −905
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 305 −905
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 107 204 −176
  5.1 Hlavní refinanční operace 197 −179
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 107 004 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 3 3
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 414 −965
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 327 042 24 181
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 140 463 23 974
  7.2 Ostatní cenné papíry 186 578 207
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 646 0
9 Ostatní aktiva 304 458 −877
Aktiva celkem 7 680 137 22 507
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 472 950 3 519
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 350 112 85 739
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 611 827 108 078
  2.2 Vkladová facilita 736 555 −22 343
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 731 5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 25 752 6 009
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 656 856 −60 918
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 565 549 −62 121
  5.2 Ostatní závazky 91 308 1 203
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 211 522 −7 904
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 991 440
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 147 19
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 2 147 19
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 176 0
10 Ostatní závazky 298 685 −3 666
11 Účty přecenění 485 434 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 512 −730
Pasiva celkem 7 680 137 22 507
Annexes
8 June 2021