SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

4. juni 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 499.159 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 354.196 329
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.513 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.683 329
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.713 921
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.305 −905
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.305 −905
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.107.204 −176
  5.1 Primære markedsoperationer 197 −179
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.107.004 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 3
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.414 −965
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.327.042 24.181
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.140.463 23.974
  7.2 Andre værdipapirer 186.578 207
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.646 0
9 Andre aktiver 304.458 −877
Aktiver i alt 7.680.137 22.507
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.472.950 3.519
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.350.112 85.739
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.611.827 108.078
  2.2 Indlånsfacilitet 736.555 −22.343
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.731 5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 25.752 6.009
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 656.856 −60.918
  5.1 Offentlig forvaltning og service 565.549 −62.121
  5.2 Andre forpligtelser 91.308 1.203
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 211.522 −7.904
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.991 440
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.147 19
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.147 19
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.176 0
10 Andre forpligtelser 298.685 −3.666
11 Revalueringskonti 485.434 0
12 Kapital og reserver 109.512 −730
Passiver i alt 7.680.137 22.507
Annexes
8 June 2021