Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

4.6.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 499 159 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 354 196 329
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 86 513 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 683 329
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 713 921
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 305 −905
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 305 −905
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 107 204 −176
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 197 −179
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 107 004 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 3 3
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 414 −965
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 327 042 24 181
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 140 463 23 974
  7.2 Muut arvopaperit 186 578 207
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 646 0
9 Muut saamiset 304 458 −877
Vastaavaa yhteensä 7 680 137 22 507
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 472 950 3 519
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 350 112 85 739
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 611 827 108 078
  2.2 Talletusmahdollisuus 736 555 −22 343
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 731 5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 25 752 6 009
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 656 856 −60 918
  5.1 Julkisyhteisöt 565 549 −62 121
  5.2 Muut 91 308 1 203
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 211 522 −7 904
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 991 440
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 147 19
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 147 19
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 176 0
10 Muut velat 298 685 −3 666
11 Arvonmuutostilit 485 434 0
12 Pääoma ja rahastot 109 512 −730
Vastattavaa yhteensä 7 680 137 22 507
Annexes
8 June 2021