Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

28. svibnja 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 499 159 −101
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 353 867 −26
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 86 513 −23
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 354 −3
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 792 154
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 211 152
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 211 152
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 107 380 269
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 376 259
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 107 004 10
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 29 379 1 135
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 302 861 15 427
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 116 490 15 325
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 186 372 102
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 646 0
9 Ostala imovina 305 335 −2 551
Ukupno imovina 7 657 629 14 459
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 469 431 2 088
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 264 373 −16 920
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 503 749 −37 577
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 758 898 20 657
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 726 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 19 744 493
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 717 774 18 991
  5.1 Opća država 627 669 14 862
  5.2 Ostale obveze 90 105 4 130
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 219 426 8 074
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 551 −158
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 128 −242
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 128 −242
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 176 0
10 Ostale obveze 302 351 2 132
11 Računi revalorizacije 485 434 0
12 Kapital i pričuve 110 242 0
Ukupno obveze 7 657 629 14 459
Annexes
1 June 2021