Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

28. května 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 499 159 −101
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 353 867 −26
  2.1 Pohledávky za MMF 86 513 −23
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 354 −3
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 792 154
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 211 152
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 211 152
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 107 380 269
  5.1 Hlavní refinanční operace 376 259
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 107 004 10
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 379 1 135
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 302 861 15 427
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 116 490 15 325
  7.2 Ostatní cenné papíry 186 372 102
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 646 0
9 Ostatní aktiva 305 335 −2 551
Aktiva celkem 7 657 629 14 459
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 469 431 2 088
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 264 373 −16 920
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 503 749 −37 577
  2.2 Vkladová facilita 758 898 20 657
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 726 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 19 744 493
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 717 774 18 991
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 627 669 14 862
  5.2 Ostatní závazky 90 105 4 130
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 219 426 8 074
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 551 −158
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 128 −242
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 2 128 −242
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 176 0
10 Ostatní závazky 302 351 2 132
11 Účty přecenění 485 434 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 110 242 0
Pasiva celkem 7 657 629 14 459
Annexes
1 June 2021