Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 05 28
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 499 159 −101
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 353 867 −26
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 513 −23
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 354 −3
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 792 154
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 211 152
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 211 152
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 107 380 269
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 376 259
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 107 004 10
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 379 1 135
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 302 861 15 427
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 116 490 15 325
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 186 372 102
8 Valdžios skola eurais 22 646 0
9 Kitas turtas 305 335 −2 551
Visas turtas 7 657 629 14 459
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 469 431 2 088
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 264 373 −16 920
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 503 749 −37 577
  2.2 Indėlių galimybė 758 898 20 657
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 726 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 19 744 493
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 717 774 18 991
  5.1 Valdžiai 627 669 14 862
  5.2 Kiti įsipareigojimai 90 105 4 130
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 219 426 8 074
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 551 −158
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 128 −242
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 128 −242
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 176 0
10 Kiti įsipareigojimai 302 351 2 132
11 Perkainojimo sąskaitos 485 434 0
12 Kapitalas ir rezervai 110 242 0
Visi įsipareigojimai 7 657 629 14 459
Annexes
1 June 2021