SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

28. maj 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 499.159 −101
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 353.867 −26
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.513 −23
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.354 −3
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.792 154
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.211 152
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.211 152
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.107.380 269
  5.1 Primære markedsoperationer 376 259
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.107.004 10
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.379 1.135
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.302.861 15.427
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.116.490 15.325
  7.2 Andre værdipapirer 186.372 102
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.646 0
9 Andre aktiver 305.335 −2.551
Aktiver i alt 7.657.629 14.459
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.469.431 2.088
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.264.373 −16.920
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.503.749 −37.577
  2.2 Indlånsfacilitet 758.898 20.657
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.726 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 19.744 493
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 717.774 18.991
  5.1 Offentlig forvaltning og service 627.669 14.862
  5.2 Andre forpligtelser 90.105 4.130
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 219.426 8.074
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.551 −158
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.128 −242
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.128 −242
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.176 0
10 Andre forpligtelser 302.351 2.132
11 Revalueringskonti 485.434 0
12 Kapital og reserver 110.242 0
Passiver i alt 7.657.629 14.459
Annexes
1 June 2021