Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

28.5.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 499 159 −101
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 353 867 −26
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 86 513 −23
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 354 −3
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 792 154
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 211 152
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 211 152
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 107 380 269
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 376 259
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 107 004 10
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 379 1 135
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 302 861 15 427
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 116 490 15 325
  7.2 Muut arvopaperit 186 372 102
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 646 0
9 Muut saamiset 305 335 −2 551
Vastaavaa yhteensä 7 657 629 14 459
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 469 431 2 088
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 264 373 −16 920
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 503 749 −37 577
  2.2 Talletusmahdollisuus 758 898 20 657
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 726 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 19 744 493
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 717 774 18 991
  5.1 Julkisyhteisöt 627 669 14 862
  5.2 Muut 90 105 4 130
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 219 426 8 074
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 551 −158
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 128 −242
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 128 −242
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 176 0
10 Muut velat 302 351 2 132
11 Arvonmuutostilit 485 434 0
12 Pääoma ja rahastot 110 242 0
Vastattavaa yhteensä 7 657 629 14 459
Annexes
1 June 2021