Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

28. mai 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 499 159 −101
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 353 867 −26
  2.1 Nõuded IMFi vastu 86 513 −23
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 354 −3
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 792 154
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 211 152
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 211 152
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 107 380 269
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 376 259
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 107 004 10
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 379 1 135
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 302 861 15 427
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 116 490 15 325
  7.2 Muud väärtpaberid 186 372 102
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 646 0
9 Muud varad 305 335 −2 551
Varad kokku 7 657 629 14 459
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 469 431 2 088
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 264 373 −16 920
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 503 749 −37 577
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 758 898 20 657
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 726 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 19 744 493
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 717 774 18 991
  5.1 Valitsussektor 627 669 14 862
  5.2 Muud kohustused 90 105 4 130
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 219 426 8 074
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 551 −158
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 128 −242
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 128 −242
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 176 0
10 Muud kohustused 302 351 2 132
11 Ümberhindluskontod 485 434 0
12 Kapital ja reservid 110 242 0
Kohustused kokku 7 657 629 14 459
Annexes
1 June 2021