Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

28 mai 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 499 159 −101
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 353 867 −26
  2.1 Creanțe asupra FMI 86 513 −23
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 354 −3
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 792 154
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 211 152
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 211 152
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 107 380 269
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 376 259
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 107 004 10
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 29 379 1 135
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 302 861 15 427
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 116 490 15 325
  7.2 Alte titluri de valoare 186 372 102
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 646 0
9 Alte active 305 335 −2 551
Total active 7 657 629 14 459
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 469 431 2 088
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 264 373 −16 920
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 503 749 −37 577
  2.2 Facilitatea de depozit 758 898 20 657
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 726 1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 19 744 493
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 717 774 18 991
  5.1 Administrație publică 627 669 14 862
  5.2 Alte pasive 90 105 4 130
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 219 426 8 074
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 551 −158
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 128 −242
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 128 −242
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 176 0
10 Alte pasive 302 351 2 132
11 Conturi de reevaluare 485 434 0
12 Capital și rezerve 110 242 0
Total pasive 7 657 629 14 459
Annexes
1 June 2021