Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

31. srpnja 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 548 741 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 356 963 −167
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 85 901 1 557
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 271 063 −1 724
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 387 −526
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 599 672
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 599 672
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 590 036 −536
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 144 20
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 588 892 −547
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −9
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 34 045 −3 607
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 477 545 14 710
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 274 697 15 044
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 202 848 −334
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 799 0
9 Ostala imovina 284 706 −1 145
Ukupno imovina 6 360 822 9 403
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 377 817 3 170
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 997 848 69 229
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 2 650 441 11 654
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 347 407 57 593
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 −18
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 009 −764
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 760 787 −55 241
  5.1 Opća država 697 712 −53 205
  5.2 Ostale obveze 63 075 −2 035
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 224 167 −3 069
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 692 58
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 425 −447
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 425 −447
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 110 0
10 Ostale obveze 272 062 −3 492
11 Računi revalorizacije 542 941 0
12 Kapital i pričuve 108 963 −41
Ukupno obveze 6 360 822 9 403
Annexes
4 August 2020