Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

31. července 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 548 741 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 356 963 −167
  2.1 Pohledávky za MMF 85 901 1 557
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 271 063 −1 724
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 387 −526
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 599 672
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 599 672
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 590 036 −536
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 144 20
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 588 892 −547
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −9
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 045 −3 607
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 477 545 14 710
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 274 697 15 044
  7.2 Ostatní cenné papíry 202 848 −334
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 799 0
9 Ostatní aktiva 284 706 −1 145
Aktiva celkem 6 360 822 9 403
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 377 817 3 170
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 997 848 69 229
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 2 650 441 11 654
  2.2 Vkladová facilita 347 407 57 593
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −18
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 009 −764
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 760 787 −55 241
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 697 712 −53 205
  5.2 Ostatní závazky 63 075 −2 035
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 224 167 −3 069
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 692 58
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 425 −447
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 7 425 −447
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 110 0
10 Ostatní závazky 272 062 −3 492
11 Účty přecenění 542 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 963 −41
Pasiva celkem 6 360 822 9 403
Annexes
4 August 2020