Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

31.7.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 548 741 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 356 963 −167
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 85 901 1 557
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 271 063 −1 724
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 387 −526
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 599 672
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 599 672
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 590 036 −536
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 144 20
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 588 892 −547
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −9
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 045 −3 607
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 477 545 14 710
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 274 697 15 044
  7.2 Muut arvopaperit 202 848 −334
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 799 0
9 Muut saamiset 284 706 −1 145
Vastaavaa yhteensä 6 360 822 9 403
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 377 817 3 170
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 997 848 69 229
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 2 650 441 11 654
  2.2 Talletusmahdollisuus 347 407 57 593
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −18
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 009 −764
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 760 787 −55 241
  5.1 Julkisyhteisöt 697 712 −53 205
  5.2 Muut 63 075 −2 035
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 224 167 −3 069
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 692 58
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 425 −447
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 425 −447
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 110 0
10 Muut velat 272 062 −3 492
11 Arvonmuutostilit 542 941 0
12 Pääoma ja rahastot 108 963 −41
Vastattavaa yhteensä 6 360 822 9 403
Annexes
4 August 2020