Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

31 iulie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 548 741 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 356 963 −167
  2.1 Creanțe asupra FMI 85 901 1 557
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 271 063 −1 724
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 32 387 −526
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 599 672
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 599 672
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 590 036 −536
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 144 20
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 588 892 −547
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −9
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 34 045 −3 607
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 477 545 14 710
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 274 697 15 044
  7.2 Alte titluri de valoare 202 848 −334
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 799 0
9 Alte active 284 706 −1 145
Total active 6 360 822 9 403
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 377 817 3 170
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 997 848 69 229
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 2 650 441 11 654
  2.2 Facilitatea de depozit 347 407 57 593
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 −18
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 009 −764
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 760 787 −55 241
  5.1 Administrație publică 697 712 −53 205
  5.2 Alte pasive 63 075 −2 035
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 224 167 −3 069
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 692 58
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 7 425 −447
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 7 425 −447
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 110 0
10 Alte pasive 272 062 −3 492
11 Conturi de reevaluare 542 941 0
12 Capital și rezerve 108 963 −41
Total pasive 6 360 822 9 403
Annexes
4 August 2020