SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

31. juli 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 548.741 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 356.963 −167
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.901 1.557
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 271.063 −1.724
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 32.387 −526
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.599 672
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.599 672
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.590.036 −536
  5.1 Primære markedsoperationer 1.144 20
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.588.892 −547
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −9
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.045 −3.607
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.477.545 14.710
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.274.697 15.044
  7.2 Andre værdipapirer 202.848 −334
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.799 0
9 Andre aktiver 284.706 −1.145
Aktiver i alt 6.360.822 9.403
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.377.817 3.170
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.997.848 69.229
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 2.650.441 11.654
  2.2 Indlånsfacilitet 347.407 57.593
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 −18
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.009 −764
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 760.787 −55.241
  5.1 Offentlig forvaltning og service 697.712 −53.205
  5.2 Andre forpligtelser 63.075 −2.035
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 224.167 −3.069
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.692 58
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 7.425 −447
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.425 −447
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.110 0
10 Andre forpligtelser 272.062 −3.492
11 Revalueringskonti 542.941 0
12 Kapital og reserver 108.963 −41
Passiver i alt 6.360.822 9.403
Annexes
4 August 2020