Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 07 31
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 548 741 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 356 963 −167
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 901 1 557
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 271 063 −1 724
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 387 −526
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 599 672
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 599 672
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 590 036 −536
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 144 20
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 588 892 −547
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −9
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 045 −3 607
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 477 545 14 710
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 274 697 15 044
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 202 848 −334
8 Valdžios skola eurais 22 799 0
9 Kitas turtas 284 706 −1 145
Visas turtas 6 360 822 9 403
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 377 817 3 170
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 997 848 69 229
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 650 441 11 654
  2.2 Indėlių galimybė 347 407 57 593
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −18
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 009 −764
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 760 787 −55 241
  5.1 Valdžiai 697 712 −53 205
  5.2 Kiti įsipareigojimai 63 075 −2 035
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 224 167 −3 069
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 692 58
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 425 −447
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 425 −447
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 110 0
10 Kiti įsipareigojimai 272 062 −3 492
11 Perkainojimo sąskaitos 542 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 963 −41
Visi įsipareigojimai 6 360 822 9 403
Annexes
4 August 2020